Vacature bestuurslid

Vacature bestuurslid

Onze voorzitter Aad wil meer ruimte hebben voor zijn andere hobby’s en familie. Hij legt per 1 maart 2019 het voorzitterschap na 6 jaar neer. We zijn dus op zoek naar een nieuw bestuurslid, niet per se een voorzitter want in het bestuur worden de taken naar interesse verdeeld.

Wat houdt het in om bestuurslid te zijn?
Het gaat om het uitwerken van de inbreng en ideeën van de leden. En natuurlijk van jouzelf.  We vergaderen 4 of 5 keer per jaar roulerend bij iemand thuis. De vergaderingen duren maximaal 2 uur en verlopen volgens de van tevoren opgestelde agenda. Elk bestuurslid brengt vooraf agendapunten in. Dat kunnen onderwerpen zijn die jezelf belangrijk vindt of die leden belangrijk vinden. Zo nodig stemmen we tussentijds per mail of telefonisch af. Taken worden steeds naar beschikbare tijd en interesse verdeeld. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het voorlopen van routes, vanuit het bestuur aanspreekpunt zijn voor activiteiten, voorzitterschap, dingen regelen of verzin het maar.

Waarom zou je het willen?
Het is leuk, tenminste dat vinden wij. Je draagt bij aan het wandelplezier van onze 110 leden en onze mooie vereniging, dat geeft een goed gevoel. Je kunt de taken doen waar je goed in bent of zin in hebt en er zo veel of weinig tijd in steken als jou past.

Dus denk er eens over na!
Goed om te weten: Gemaakte onkosten worden vergoed, maar een Maserati zit er niet in. 😉

Wil je meer weten?
Spreek ons aan bij het lopen of via telefoon of mail.

Wil je je belangstelling kenbaar maken?
Doe dat voor 1 januari 2019 bij ons secretariaat: nwv@nwvgroesbeek.nl. Geef ook aan of je interesse hebt in het voorzitterschap.

Hartelijke groeten van het huidige bestuur, Aad van Goppel, Joke Stange, Joyce Knibbeler, Riet Arts, Sjaak Verriet