Nieuws

Midden Veluwe Wandeltocht

Midden Veluwe Wandeltocht, 30 maart

Vorig jaar is het goed bevallen daarom lopen we hem weer, de Midden Veluwe Wandeltocht.
Het is een mooie wandeling in de buurt van Ugchelen door bosgebied, langs paden en over glooiende heidevelden. Je kunt kiezen voor 5, 10, 15 of 20 kilometer. De route is iets anders dan vorig jaar.
Voor meer info zie: www.4daagseapeldoorn.nl. We organiseren gezamenlijk vervoer.

Datum:                    Zaterdag 30 maart
Starttijd:                 In Ugchelen (!) tussen 9.00 en 12.00 uur
Startlocatie:          Van der Valkhotel Apeldoorn De Cantharel, van
Golsteinlaan 20, 7339 GT Ugchelen.
Deelnamekosten: € 3,50, inclusief routebeschrijving, op de dag zelf te voldoen. Op vertoon van je wandelpas krijg je € 1,00 korting.
Lunch:                    Zelf meenemen
Aanmelden:          Uiterlijk 23 maart bij Sjaak Verriet, sjverriet@upcmail.nl,  tel. 06 10332892

In verband met het organiseren van vervoer graag vermelden of je wilt rijden en hoeveel kilometer je loopt. Bij de start van de wandeling geef je ook bij de organisatie aan hoeveel kilometer je gaat lopen.

We rekenen op een grote opkomst zodat we er samen weer een gezellige dag van kunnen maken.

cursus Nordic Walken

Introductiecursus Nordic-Walken

We organiseren in april en mei weer een introductiecursus van maximaal 6 lessen. Bij een kleine groep krijgen de deelnemers veel persoonlijke aandacht en wordt de cursus in minder bijeenkomsten gegeven.

De lessen vinden wekelijks plaats op zaterdagen van 14.00-15.00 uur te beginnen op 20 april. Deelnemers maken zich de techniek stap voor stap eigen in een ontspannen en gezellige sfeer.  Bart Putman, ervaren en gecertificeerd wandelinstructeur, geeft de lessen. Deelnemers hoeven geen eigen poles (nordic-stokken) te hebben, daar wordt voor gezorgd.  De kosten zijn € 60,-, dat is inclusief een kopje koffie of thee na de les en deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.  De lessen starten vanaf de parkeerplaats aan de Houtlaan in Groesbeek.

Voor meer info en aanmelden:
sjverriet@upcmail.nl of telefonisch 024-6632040 / 06-10332892.

Deelnemers kunnen, als ze dat willen, na de cursus regelmatig gaan lopen met de vereniging. Na een aantal keer sfeerproeven (kan ook al voor de cursus) wordt men dan lid. Maar dat hoeft niet, de cursus staat op zich!

Weet je iemand die er interesse in kan hebben, attendeer hem/haar dan op onze introductiecursus.

nieuw bestuur

Nieuw bestuur!

Vanaf 1 maart heeft ons bestuur een nieuwe samenstelling.

Er zijn 2 nieuwe bestuursleden; Marianne Latta en Marie-José Van de Bosch. Fijn dat zij zich willen inzetten voor onze club! Veel plezier en succes gewenst en we horen graag eens van hun indrukken. Aad Goppel heeft na 6 jaar het voorzitterschap overgedragen aan Riet Arts. Zij neemt tot na de zomer deze taak op zich. Tegen die tijd zijn de nieuwe bestuursleden ingewerkt en bekijken we opnieuw hoe het voorzitterschap het beste kan worden ingevuld. Uiteraard wordt hier door middel van stemming door de leden over besloten. Ook voor Riet: succes en plezier met het invullen van het interim voorzitterschap!

Het bestuur bestaat nu uit:
Joke Stange, secretariaat
Joyce Knibbeler, communicatie
Marianne Latta
Marie-José van de Bosch
Sjaak Verriet, penningmeester en ledenadministratie
Riet Arts, interim voorzitter

Onze vereniging is er voor en vooral ook door onze leden. Dus als je ideeën hebt, geef die dan door aan een van de bestuursleden. Wellicht kan er invulling aan worden gegeven. De contactgegevens staan op de pagina vereniging van deze website of spreek iemand aan bij het lopen.

Hartelijke en sportieve groet,
Het bestuur

3 nieuwe wandelbegeleiders

3 nieuwe wandelbegeleiders

In het nieuwe jaar heeft onze vereniging er 3 nieuwe (inval)wandelbegeleiders bij, Marian Knops, Riet Arts en Peter Ariaans. Zij krijgen een training van een dagdeel van onze vaste wandeltrainer Bart Putman zodat ze een goede basis hebben. Ondertussen letten ze nu  alvast op de routes die de ervaren wandelbegeleiders lopen. Veel succes gewenst!

Privacy Policy

Privacy Policy

Het bestuur heeft aan de hand van een voorbeeld vanuit de KWBN een Privacy Policy opgesteld voor onze vereniging. Hierin staat omschreven hoe we omgaan met persoonsgegevens en privacy. Op de pagina vereniging van deze website kun je de Privacy Policy vinden.

Vriendelijke en sportieve groeten, het bestuur

privacy

Nieuwe privacywet, ook voor ons

Op 25 mei gaat er een nieuwe privacywet gelden: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese wet waar alle organisaties en verenigingen aan moeten voldoen, ook wij dus. De KWBN heeft een stappenplan opgesteld voor wandelclubs. Met dit stappenplan zullen we het omgaan met persoonsgegevens en ons privacybeleid doorlichten en aanscherpen. Het bestuur gaat hiermee de komende tijd aan de slag zodat we niet alleen sportief en gezellig Nordic Walken maar ook AVG-proof worden. Jullie horen er nog van.

Groet, het bestuur.